CHOY LEE FUT KUNG FU

SZTUKA WALKI I SPORT WALKI

Kung Fu tradycyjne to chińska sztuka walki, natomiast jej sportowa odmiana, czyli Sanda (Sanshou) wpisuje się w to co rozumiemy pod szerokim pojęciem sport walki. Styl Choy Lee Fut rodziny Chan zawiera w sobie trening jednego i drugiego. Jest tu zatem praca bez oraz w rękawicach, z pominięciem oraz w zgodzie z przyjętymi regułami sportu. Oznacza to, że w sztukach walki poza podstawowymi kopnięciami, uderzeniami i blokami trenuje się również dźwignie na stawy oraz techniki, które nie są dopuszczone w walce sportowej. Ponadto w treningu pojawia się także nauka posługiwania się tradycyjną chińską bronią jak na przykład szabla, kij, noże motylkowe, włócznia. Zdecydowanie Kung Fu tradycyjne poprzez bogactwo swoich technik jest trudniejsze do opanowania i dzięki temu warte trenowania, ponieważ to uczy nasze ciało większej ilości różnych ruchów i buduje lepszą koordynację oraz kontrolę.

Wolna walka Sanda to bardzo widowiskowa dyscyplina sportu, gdzie poza stójką, uderzeniami i kopnięciami, mamy do dyspozycji rzuty oraz obalenia. Nie ma natomiast kontynuacji pojedynku w parterze. Jak wiadomo rękawice i ochraniacze, a także konkretne reguły sportowe zmieniają i dostosowują tradycyjne techniki kung fu do potrzeb treningu lub turnieju. Zakres trenowanych wariantów jest węższy, więc można ćwiczyć specyficzne, mniej skomplikowane kombinacje częściej i dokładniej niż bywa to w przypadku sztuk walki. Zasady pracy są jednak takie same w jednym i drugim przypadku. Potrzebujemy koordynacji, siły, wytrzymałości, techniki, mocy, mobilności i elastyczności. 

Kung Fu jest pojęciem znacznie szerszym (dotyczy różnych dziedzin życia)  i tłumaczonym jako „dążenie do doskonałości poprzez wieloletnią, ciężką pracę”. Natomiast termin WuShu dosłownie oznacza „sztuka wojny” i ogólnie określa on wszystkie wschodnie sztuki walki, także japońskie i koreańskie. Dlatego też w celu wyszczególnienia spośród innych styli narodowych, Chińczycy posługują się zwrotem „Zhongguo Wushu” , a więc Chińskie Sztuki Walki.

Choy Lee Fut w porównaniu z innymi systemami to dość młody i dzięki temu jeden z najbogatszych i najlepiej usystematyzowanych stylów kung. Został założony przez wybitnego mistrza Chan Heunga, który nauki walki pobierał od mistrzów Chan Yuen Wu, Lee Yau Sana oraz mnicha Choy Fooka z południowego klasztoru Shaolin w prowincji Fukien. Choy Lee Fut Kung Fu oferuje zatem skuteczne techniki walki w każdym dystansie. Ważnymi elementami są tu etyka, kontrola ciała, oddechu i umysłu.